Konferenser hösten 2019

Spiral of Inquiry Sverige

NÄTVERK FÖR SYSTEMUTVECKLING GENOM ETT UTFORSKANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Förbättrat och fördjupat lärande
för alla elever i alla skolformer, med stöd i ett evidensbaserat ramverk för systematiskt professionellt utforskande.


Två dagars konferens/workshop med fokus på skolans och förskolans arbete med att förbättra sin verksamhet.
Du kommer att få stifta bekantskap med the Spiral of inquiry, ett mindset och ett arbetssätt vars kärna bygger på utforskande processer i vilka samtliga berörda är involverade.

Konferensen/workshopen leds av Judy Halbert och Linda Kaser, grundare av det globala nätverket NOIIE (The Networks of Inquiry and Indigenous Education), författare till flertalet böcker om skolutveckling och ledarskap och skapare av ramverket the Spiral of inquiry


Konferens i Gävle
19-20 september 2019


Follow us:

Ett nätverks viktigaste funktion är ett generöst och nyfiket delande av frågor, erfarenheter, motgångar och framgångar.
Vi vill fylla vår hemsida med berättelser från vår skolvardag, där Spiralen är, eller är på väg att bli, en del i vårt arbete. På längre sikt planerar vi en svensk tryckt version av The Spiral playbook där några av dessa berättelser också finns med. 

Därför har vi skapat ett enkelt formulär där vi hoppas att du vill dela just din berättelse - du hittar det här:

Dela dina erfarenheter! 

Copyright @ All Rights Reserved

Bank