Nätverket

Nätverksträff våren -21

Trots pandemiläge och ett tufft år i ryggen för alla som jobbar i skolans värld sågs ett gäng "spiralare" på en digatal inspirationseftermiddag i maj-21. 

Vi björds på några korta berättelser från skolledare som under en tid arbetat med Den utforskande Spiralen som stöd för sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Vi har de två senaste åren haft glädjen att delta i den internationella konfrensen för skolförbättring; ICSEI
(2020 i Marrakech, 2021 digitalt) 

I ett symposium på plats och i ett paper publicerat HÄR har Lillemor Rehnberg och Ingela Netz presenterat arbetet med Den utforskande spiralen i svensk kontext. Presentationerna har samplanerats inom det internationella nätverket och letts av dr Louise Stoll och genom Judy Halberts och Linda Kasers försorg blivit tydliga exempel på hur samarbete och gemensamt utforskande över nationsgränser bidrar till lärande och utveckling. 

Konferensen i Gävle 2019
Förbättrat och fördjupat lärande

för alla elever i alla skolformer, med stöd i ett evidensbaserat ramverk för systematiskt professionellt utforskande.


Två dagars konferens/workshop med fokus på skolans och förskolans arbete med att förbättra sin verksamhet.
Deltagarna fick stifta bekantskap med the Spiral of inquiry, ett mindset och ett arbetssätt vars kärna bygger på utforskande processer i vilka samtliga berörda är involverade.

Konferensen/workshopen leddes av Judy Halbert och Linda Kaser, grundare av det globala nätverket NOIIE (The Networks of Inquiry and Indigenous Education), författare till flertalet böcker om skolutveckling och ledarskap och skapare av ramverket the Spiral of inquiry