Resurser

En grundläggande idé i det (växande) internationella nätverket kring Spiral of Inquiry är ett generöst delande och gemensamt utforskande. Erfarenheter, kunskaper och resurser i form av bilder, filmer, texter et c delas utan andra krav än en självklar cred till upphovspersonen samt att materialet används med respekt och förstånd. I Spiralens anda delar vi här allt eftersom det material som produceras och publiceras också i svensk kontext. 

Spiralen på Ellen Fries gymnasium i Uppsala

Inom ramen för FFR-kursen om Spiralen på Uppsala universitet läsåret 20/21 deltog rektor Thorbjörn Kättström samt förstelärarna Hanna Sikström och Jörgen Breicha från Ellen Fries gymnasium i Uppsala vid ett kurstillfälle.
I ett samtal delar de generöst med sig av sina tankar och erfarenheter av att använda Den utforskande Spiralen ramverk och stöd för sitt systematiska kvalitetsarbete . 

Om att SKANNA, FOKUSERA, UNDERSÖKA FÖRANINGAR

Om TILLIT

Du hittar fler klipp och filmer på youtube: Den Utforskande Spiralen Nätverk Sverige 

Material från nätverksträff i Uppsala april 2019

Utvärdering 

Rapporter, artiklar och vetenskapliga texter, fria för nedladdning. 

Powerpoint-bilder från Lillemors presentation för Slovenska rektorer april 2019 

Powerpoint-bilder från Lindas och Judys föreläsning i Gävle, dag 1 19/9 2019

Powerpoint-bilder från Lindas och Judys föreläsning i Gävle, dag 2 20/9 2019

Skärmavbild 2019-12-30 kl. 16.33.04
Skärmavbild 2019-12-30 kl. 16.33.45
Skärmavbild 2019-12-30 kl. 16.34.10

Powerpoint-bilder från Lindas och Judys föreläsning i Hudksvall 7-8/1 2019