Resurser

En grundläggande idé i det (växande) internationella nätverket kring Spiral of Inquiry är ett generöst delande och gemensamt utforskande. Erfarenheter, kunskaper och resurser i form av bilder, filmer, texter et c delas utan andra krav än en självklar cred till upphovspersonen samt att materialet används med respekt och förstånd. I Spiralens anda delar vi här allt eftersom det material som produceras och publiceras också i svensk kontext. 

Spiralguiden

- bekanta dig med Den utforskande Spiralen

140 kr + porto. 

Beställ här! 

Spiralguiden är en enkel och lättillgänglig guide till de teoretiska fundament som Den utforskande spiralen bygger på, och till de olika faserna i Spiralen.


Översatt till Svenska av Lillemor Rehnberg och Margareta Nenzén, andra upplagan tryckt 2021. PowerPoint-bilder från Kaser och Halberts föreläsningar i Sverige september 22
Känn dig fri att använda dem om du vill, men glöm inte att berätta varifrån de kommer! 

Nynäshamn 220916


Gävle 220920


Lund 220928


Spiralen på Ellen Fries gymnasium i Uppsala

Inom ramen för FFR-kursen om Spiralen på Uppsala universitet läsåret 20/21 deltog rektor Thorbjörn Kättström samt förstelärarna Hanna Sikström och Jörgen Breicha från Ellen Fries gymnasium i Uppsala vid ett kurstillfälle.
I ett samtal delar de generöst med sig av sina tankar och erfarenheter av att använda Den utforskande Spiralen ramverk och stöd för sitt systematiska kvalitetsarbete . 

Om att SKANNA, FOKUSERA, UNDERSÖKA FÖRANINGAR

Om TILLIT

Du hittar fler klipp och filmer på youtube: Den Utforskande Spiralen Nätverk Sverige 

Material från nätverksträff i Uppsala april 2019

Utvärdering 

Rapporter, artiklar och vetenskapliga texter, fria för nedladdning. 

Powerpoint-bilder från Lillemors presentation för Slovenska rektorer april 2019 

Powerpoint-bilder från Lindas och Judys föreläsning i Gävle, dag 1 19/9 2019

Powerpoint-bilder från Lindas och Judys föreläsning i Gävle, dag 2 20/9 2019

Skärmavbild 2019-12-30 kl. 16.33.04
Skärmavbild 2019-12-30 kl. 16.33.45
Skärmavbild 2019-12-30 kl. 16.34.10

Powerpoint-bilder från Lindas och Judys föreläsning i Hudksvall 7-8/1 2019